Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu. Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony był w 1485 r., a konsekrowany w 1542 r. Był to budynek drewniany.

Następny kościół parafialny, po wysłużeniu poprzedniego został wzniesiony w 1631 r., poświęcony 03.09.1640 r. Był on z drewna modrzewiowego. Obecny kościół według projektu architekta Jana Zubrzyckiego przy pomocy składek parafian i Sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece ks. Mikołaja Dzierżyńskiego budowany był w łatach 1897 - 1903. Konsekrował go 14.10.1904 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski.
Jest on budowlą murowaną, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego kamieniołomu z Góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych, a na jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem.

 

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1897-1903, poświęcony w 1903 r., konsekrowany w 1904 r.

 

Odpust parafialny: 29.09.

 

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne: Dobrynia p.w. Podwyższenia Krzyża św., odpust 14. 09.

 

Mieszkańcy parafii: wiernych ? 2365

 

Terytorium: Cieklin - 1180; Dobrynia, 2,5 km - 562; Duląbka, 2,5 km - 475; Dzielec, 2 km - 206; Radość, 4 km - 170; Wola Cieklińska, 2 km ? 182

 

Cmentarz: parafialny - 1,35 ha

Zmieniony (piątek, 01 października 2010 20:46)